Despedida de sakuras

Temporada de sakura, chegando em Hokkaido, última etapa da florada.

Piano: Hiroko Kokubu

0Shares