Toru Takemitsu + Yutaka Sado

Aqui, o ensaio. Tōru Takemitsu: From me flows what you call time · Dmitri Shostakovich: Symphony No. 5

Trecho da apresentação de Takemitsu: From me flows wha you call time

Trecho da grandiosa Sinfonia n.5 de Shostakovitch

0Shares